Site Loader

MOZEK

Mozek je velmi náchylný na změny zásobení kyslíkem, proto je ve vysokých nadmořských výškách lehce poškoditelný. Může vzniknout otok, který utlačuje okolní tkáně a tím způsobit poruchy jeho funkce.

Pokud není VOM včas léčen, může velice rychle způsobit smrt. Někteří lidé necítí žádné potíže, jiní mohou mít:

Bolesti hlavy – velmi běžné, obzvláště jestli i doma trpíte na migrény.

Poruchy rovnováhy  – a koordinace. Starší a dobře aklimatizovaní lidé mívají menší potíže. Nemotornost a špatná rozhodnutí zvyšují riziko nehody.

Změny nálady – v životě máme dobré a špatné dny. Špatné mohou spouštět pocity zklamání a deprese. Buďte připraveni na tyto změny nálad.

AHN / VOM – viz další kapitoly

Mrtvice – jestliže se vyvinou poruchy zraku, řeči, parézy horních končetin, nebo v obličeji, může se jednat o mrtvici. (podobné příznaky se mohou objevovat během záchvatu migrény)

Ve výšce:
Bolest hlavy (AHN): vyvarujte se spouštěčů (dehydratace, vyčerpání, alkohol), pomohou běžná analgetika.
Mrtvice: léčba 500 mg kys.acetylsalycilová (Acylpirin, Aspirin), sestupte, vyhledejte lékaře
Buďte vůči sobě vnímaví a upřímní

Před odjezdem:
Nastudujte si příznaky VOM a mrtvice.
Připravte si zásobů léků
Zvažte všechna očekávání a obavy. Kdo vás podpoří v těchto špatných dnech?.

Vyrazil jsem nazpátek s bolestí hlavy a kašlem. Kašel i ta hlava se zhoršovali a začal jsem mít pocit váznutí jazyka v ústech. Když jsem potkal ostatní, sebral jsem odvahu zeptat se jestli je moje řeč normální. Byl to šok. Slyšel jsem se jen nesrozumitelně mumlat.Vypadali zděšeně, moje slova se vytrácela. Nemohl jsem hýbat levou rukou, byla bez síly, brněla, levá část tváře mi ochrnula a hlava bolela víc a víc. Specializovaná lékařská péče a rychlý sestup mi zachránili život.

Previous         Next