Site Loader

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí ve vysokých horách je mnohem křehčí, než v nížinách. Přírodní procesy jsou velmi zpomalené a jakékoli poškození může být dlouhodobé.

Doma jsou voda, palivo, zásoby jídla a likvidace odpadních vod zřídka problém o který bychom se zajímali. V horách musíme být zodpovědnější. Vše co uděláme zanechá vliv na místní obyvatelé a ostatní návštěvníky které hory navštíví po nás.

Uvědomte si, že někteří hostitelé využívají svých vzácných zdrojů do hraničního minima, jen aby hostům zajistili moderní zařízení a ve všem jim vyhověli.

Voda je nedostatková:

 • Nedělejte nic, co by mohlo znečistit řeky. Vyvarujte se horkým / studeným sprchám. Stačí škopek s vodou.
 • Použijte jako WC přírodu, ne splachovací záchod.

Jídlo je obtížné vypěstovat:

 • Nakupte potraviny tam, kde je jich dostatek.
 • Dávejte pozor při nakupování jídla ve vzdálených oblastech – lidé můžou prodávat své zimní zásoby.

Dřevo je vzácné:

 • Ujistěte se, že máte dostatek paliva pro sebe i pro ostatní.
 • Odraďte ostatní od sběru a pálení dřeva.
 • Podpořte výsadbu stromů.

Odpad je veliký problém:

 • Nekupujte balené vody – co s prázdnými lahvemi?
 • Odneste si vše co jste přinesli. Vybalte až doma.
 • Baterií se zbavujte až doma.
 • Buďte si vědomi toho, co se děje s odpadem celé vaší skupiny a vyvarujte se špatným postupům.
 • Používejte hlubokou, dobře umístěnou latrínu. Exkrementy hluboko zakopejte, nebo rozptylte.

Fauna a Flóra jsou přizpůsobené křehkému životu ve výškách:

 • Netrhejte rostliny. Nepoškozujte půdu. Chraňte divočinu.

Previous         Next